Werknemers opleiden in de praktijk

Werknemers opleiden in de praktijk.

Een mbo opleiding dat aansluit bij de kennis en vaardigheden van uw bedrijf

De opleiding is een combinatie van uw branche- of bedrijfsbeleid en de eisen voor een mbo opleiding. Uw werknemers worden volgens het gildesysteem opgeleid in het bedrijf. Leerlingen komen niet op school. Zij leren de kennis en vaardigheden van uw branche of bedrijf en ontvangen bij goed resultaat een mbo diploma of een branche- / bedrijfscertificaat.

U geeft aan welke ontwikkelingen u vanuit uw branche of bedrijf in de opleiding wilt opnemen.
RollOverEducatie stelt individueel per leerling de leertaken op en zet digitaal een maatwerk elektronisch portfolio klaar, zodat uw medewerker;

  • opgeleid wordt voor de werkzaamheden in uw branche of bedrijf
  • opgeleid wordt voor een mbo diploma of branche- / bedrijfscertificaat.

Wanneer de werknemer kiest voor een mbo diploma, dan leert hij / zij op basis van een onderwijsovereenkomst en een praktijkleerovereenkomst bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of Agrarisch Opleidingscentrum (AOC). De docent van de school komt als opleidingscoach naar uw bedrijf om de bedrijfsopleiding te begeleiden. U zorgt vanuit het bedrijf voor een ervaren collega als praktijkbegeleider / leermeester die dagelijks met uw medewerker / leerling samenwerkt.

Kosten

Als erkend leerbedrijf maakt u gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten die een bbl opleiding bij een ROC of AOC volgen. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en loopt tot 2020. In het algemeen dekt deze subsidie de kosten van de opleiding. Klik hier voor meer informatie over de subsidie praktijkleren