Uitreiken talentrapporten

Op 19 april worden in Rotterdam 20 talentrapporten met loopbaandoel uitgereikt aan deelnemers van het Leger des Heils.