Voor mensen die liever in de praktijk een mbo-diploma halen.

 

Voor wie
Je wilt door praktijkleren een mbo-diploma halen.
– Voor studenten die leren op de werkplek tijdens de stage van de bol-opleiding.
– Voor studenten die leren op de werkplek van de bbl-opleiding.
– Voor werknemers die leren voor een branche-opleiding.

Tweerichtingsverkeer van kennis: van het onderwijs naar de leerwerkplek en nieuwe kennis van de leerwerkplek naar het onderwijs.

Terug naar home

 

Begeleiding.

Individueel opschalen van begeleiden tot herstelgericht begeleiden.

A. Begeleiden op de leerwerkplek door docent en praktijkbegeleider/leermeester.
B. De student ontvangt herstelgerichte begeleiding en zorg.
– Protocol talent en loopbaandoel.
– Protocol houdingsaspecten.
– Protocol trotslijst.
C. De student heeft extra herstelgerichte begeleiding nodig.
Mbo-onderwijs, hulpverlening en gemeente werken integraal samen.
– Opleiden en begeleiden in de praktijk op de leerwerkplek.
– Begeleiden in de thuissituatie.
– Toeleiden naar een betaalde baan.
Voor studenten die dreigen uit het onderwijs weg te vallen; voortijdig schoolverlaters.
Voor kwetsbare mensen die thuiszitten, niet werken en niet leren.

 

 

Terug naar home

 

Toelating
Het aanmelden gebeurt bij de Stichting Consortium Beroepsonderwijs in Amersfoort. https://digibib.consortiumbo.nl/aanmelden/.
Aanschaf door vouchers of opleidingen op te nemen in winkelwagen.
Aanmelden kan ook bij de Stichting RollOverOnderwijs (contactformulier).

Terug naar home

 

Beschermde leerwerkplek
Voor studenten die het op een leerwerkplek in bedrijfsleven (nog) niet kunnen redden.

Terug naar home

 

Individuele leerroute
De leerroute is individueel.
– Leren vanuit de praktijk.
– Leren door gilde-aanpak.
– Digitaal portfolio met leertaken van de gehele mbo-opleiding.
– Eigen niveau.
– Eigen tempo.
– Kan gebruikmaken van de digitale leermiddelen van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.
– Over het hele jaar doorlopend instroom, examens en diplomeren.

De opleidingen voldoen aan de eisen van het Kwalificatiedossier mbo.

Terug naar home

 

Theoriedag (of avonduren)
De theoriedag bij het bedrijf, de branche of de zorginstelling.
– Nederlands (digitaal op eigen niveau).
– Rekenen (digitaal op eigen niveau).
– Loopbaan & burgerschap.

Terug naar home

 

Naar Externe leerwerkplek
Uitplaatsen naar een leerwerkplek in het bedrijfsleven.
De opleiding wordt voortgezet op de externe leerwerkplek in het bedrijfsleven.

Terug naar home

 

Examens
Het ROC of AOC examineert in het bedrijf.
De praktijkopleidingen sluiten aan bij de examens van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs.
ROC’s zijn lid van het consortium en beschikken over deze examens.

Terug naar home

 

Diplomeren
Het ROC of AOC diplomeert.

Terug naar home

 

Leven Lang Leren
Postindustrieel werkplekleren is dé geschikte vorm van Leven Lang Leren, omdat de kennis van de werkplek ‘door-rolt’ naar het onderwijs.

Terug naar home