Project Leger des Heils

In oktober 2010 is het project ‘Gekwalificeerde toestroom naar de groene arbeidsmarkt’ van start gegaan. De deelnemers volgen via het Leger des Heils een route naar betaald werk. Parallel aan de route van de zorgverlening volgen de deelnemers een route van opleiden volgens het RollOverEducatie.

Op 11 januari 2013 mochten wij ervaringsprofielen en ervaringscertificaten uitreiken. De eerste 2 deelnemers (Anna en Ruurdina) ontvangen het diploma Aankomend Verkoopmedewerker van het ROC Drenthe College.

Beide deelnemers zijn opgeleid in de 50-50 store in Groningen, onder begeleiding van de job coach Petra van der Heide, de werkmeester en filiaalhouder Petra Hoek en de inspirerende begeleiding op de achtergrond van Bothilde Buma.