Proeve van bekwaamheid Servicemedewerker Gebouwen

Vandaag zijn 2 leerlingen / gezellen uit Rotterdam geslaagd voor de proeve van bekwaamheid

van de opleiding Servicemedewerker Gebouwen, mbo niveau 2.

Beide leerlingen / gezellen zijn begonnen met de opleiding mbo niveau 1.

Nadat ze het diploma mbo niveau 1 behaalden, zijn ze nu bijna klaar met de opleiding mbo niveau 2.