Instructie portfolio voor leermeesters.

Vrijdag 21 augustus
Instructie portfolio voor leermeesters.
Om 10.00 uur 50ǀ50 Rotterdam en om 15.00 uur  50ǀ50 Almere.