15 talentrapporten zijn afgerond

15 talentrapporten zijn afgerond voor de leerlingen van 50ǀ50 Almere / Lelystad.
De eerste lesdag is 2 september in Lelystad.