Missie, Visie en Onderzoek

Missie

Kwetsbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden voor een mbo-diploma, een branche diploma of een bedrijfscertificaat.

De scholing ondersteunt de hulpverlening, gemeenten en bedrijven bij het re-integratieproces.

Visie

Voor leerlingen die het op een ROC of AOC niet kunnen redden, is een nieuwe methodiek van praktijkleren ontwikkeld, waarbij mbo-onderwijs en hulpverlening integraal samenwerken.

In Nederland zijn 155.000 jongeren tussen de 15 en 27 jaar  niet werkend en niet schoolgaand. In Nederland zijn 186.000 kwetsbare jongeren tussen 12 en 27 jaar , die het onderwijs zonder startkwalificatie hebben verlaten (Rijksbegroting, 2018).

Voor een deel van de mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is geen goede opleidingsmethodiek beschikbaar (advies van de Onderwijsraad).

Een nieuwe manier van opleiden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

 • Samenwerking mbo-onderwijs, zorginstellingen, gemeenten en bedrijven.
 • Het opstellen van een talentrapport en loopbaandoel.
 • Praktijkleren op de werkplek.
  – Gilde aanpak
  – Learning by doing
  – Op basis van doelstelling, niet van opleidingsduur.
  – Individuele leerroute, eigen leertempo en eigen niveau.
  – Gehele jaar instroom en diplomering.
 • Leerling kan bij terugval even stoppen zonder achterstand op te lopen.
 • Het ROC of AOC diplomeert.

Voorwaarden:

 • De werkplek is goedgekeurd als leerbedrijf.
 • Bereidheid tot samenwerking tussen mbo-onderwijs, zorginstelling, gemeenten en bedrijven.
 • Aanmelding van leerlingen gebeurt door de zorginstelling, gemeente of bedrijf.

Onderzoek

Het lectoraat van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen en de Universiteit Tilburg doen onderzoek naar deze nieuwe methodiek van praktijkleren.

Het werkplekleren en het begeleiden van de leerling is ondersteunend aan het herstelproces van de hulpverlening. Het mbo-diploma ondersteunt bij de voorbereiding op het beroep. De educatieve redzaamheid ondersteunt bij het aanleren van werknemersvaardigheden.

Doelgroep en doel: kwetsbare mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, begeleiden op de weg van re-integratie.