Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden in de praktijk

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden in de praktijk

Mensen met een mbo diploma zijn makkelijker plaatsbaar in de maatschappij.

Het opleiden van hulpvragers van zorginstellingen, mensen met frictie werkloosheid of Wajong, voor een mbo diploma. De opleiding volgens het gildesysteem gebeurt in een bedrijf of tijdens de dagbesteding van een zorginstelling. Hulpverlening en onderwijs werken samen. Leerlingen / hulpvragers komen niet op school. De gehele opleiding vindt plaats op het bedrijf of tijdens de dagbesteding van de zorginstelling.

Op basis van het talentrapport is de inhoud van de opleiding een combinatie van hulpverlening en de gekozen mbo opleiding. Leerlingen / hulpvragers leren de houdingsaspecten van de hulpverlening en de kennis en vaardigheden van de mbo opleiding.
RollOverEducatie stelt individueel per leerling de leertaken op en zet digitaal een maatwerk elektronisch portfolio klaar.

Op basis van een onderwijsovereenkomst en een praktijkleerovereenkomst bij een ROC of AOC komt de docent van de school als opleidingscoach naar uw zorginstelling of bedrijf om de opleiding te begeleiden. U zorgt vanuit de zorginstelling voor een werkmeester / leermeester die dagelijks met de leerling / hulpvrager samenwerkt.

De leerlingen ontvangen het mbo diploma van het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) of het Agrarisch Opleidingscentrum (AOC).

Kosten

Als erkend leerbedrijf maakt u gebruik van de Subsidieregeling praktijkleren. De regeling is een tegemoetkoming voor werkgevers voor de begeleidingskosten van leerlingen en studenten die een bbl opleiding bij een ROC of AOC volgen. De regeling geldt sinds 1 januari 2014 en loopt tot 2019. In het algemeen dekt deze subsidie de kosten van de opleiding.Klik hier voor meer informatie over de subsidie praktijkleren