Keuzedelen

Digitale vaardigheden basis

Centraal in het keuzedeel staan de kennis, vaardigheden en competenties die de mbo deelnemer nodig heeft bij de uitoefening van zijn of haar beroep ongeacht het softwarepakket, de vorm van verwerking en werkwijze.

Terug naar home

 

Solliciteren

Dit keuzedeel beschrijft het gehele proces in de zoektocht naar werk. Het omvat het oriënteren op de arbeidsmarkt, het schrijven van een sollicitatiebrief en het voorbereiden en voeren van een sollicitatiegesprek.

Terug naar home

 

Ondernemend gedrag

Ondernemend gedrag wordt in dit keuzedeel ontwikkeld via drie werkprocessen: (1) Onderzoekt zichzelf en zijn (werk)omgeving (2) Signaleert mogelijkheden voor verandering in zijn eigen werk (3) Neemt initiatieven in zijn werk Deze werkprocessen zijn ingekaderd en ingevuld, zodanig dat deze uitvoerbaar zijn voor deelnemers/werknemers op niveau 1 en 2. Dit betekent met name dat de meeste activiteiten onder begeleiding van een leidinggevende/begeleider plaatsvindt en dat de reikwijdte zich beperkt tot de directe (werk)omgeving (i.e. eigen werkplek, eigen werkzaamheden en directe collega’s).

Terug naar home

 

Inspelen op innovaties

Het keuzedeel stelt de beginnend beroepsbeoefenaar beter in staat in te spelen op innovaties binnen de branche door te reflecteren op eigen beroepsmatig handelen in het kader van innovatie.

Terug naar home

 

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond werken

Met dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar fit, veilig en gezond te werken, zodat hijzelf en anderen tijdens de gehele loopbaan minder kans lopen op een arbeidsongeval en/of fysieke of psychische gezondheidsschade. De duurzame inzetbaarheid wordt hiermee vergroot. Met de beroepsgerichte kennis en vaardigheden die aan bod komen leert de beginnend beroepsbeoefenaar om, op basis van instructie, enerzijds fysieke en anderzijds psychosociale arbeidsrisico’s die zich voordoen op het werk blijvend bewust te herkennen, erkennen en beheersen.

Terug naar home

 

Assisteren bij Facilitaire Diensten

Het keuzedeel omvat facilitaire werkzaamheden die niet in het profiel van de Helpende Zorg en Welzijn staan. Het gaat om het assisteren bij logistieke werkzaamheden en het assisteren bij cateringwerkzaamheden.

Terug naar home

 

Zorg en technologie toepassen

In dit keuzedeel wordt aandacht besteed aan het werken met nieuwe technologische hulpmiddelen. In het keuzedeel zijn de volgende onderwerpen opgenomen: – Gebruikt nieuwe technologische hulpmiddelen; – Gebruikt het elektronische cliëntendossier; – Ondersteunt de cliënt bij het gebruiken van technologische hulpmiddelen.

Terug naar home