Geslaagde leerlingen Rotterdam voor de nieuwe opleiding Kok.

In Rotterdam zijn 2 leerlingen geslaagd voor de opleiding Kok, mbo niveau 2.
Zij ontvangen het diploma van de Hotelschool in Amersfoort.
Beiden behaalden voor de proeve van bekwaamheid een ‘Cum laude’.