Diploma uitreiking en uitreiking Talentrapporten in Zwolle.

Op 15 maart vindt de uitreiking plaats van 5 diploma’s in Zwolle, door de wethouder van de gemeente Zwolle.

De directeur van het Leger des Heils reikt 6 talentrapporten uit voor leerlingen / gezellen die met de opleiding beginnen.

In elk talentrapport staat de beroepskeuze en het loopbaandoel voor de komende jaren.