Helpende Handen initiatiefnemer pilot “leren vanuit interesse en nieuwsgierigheid”

De Gemeente Dordrecht heeft Helpende Handen een subsidie toegekend om met RollOverOnderwijs een innovatie pilot uit te voeren. Het gaat om met name jonge mensen, die in reguliere trajecten niet ‘passen’ en daardoor tussen de wal en het schip vallen.

In samenwerking met meerdere lokale samenwerkingspartners gaan wij deze pilot uitvoeren; da Vinci College Entree, ‘s Heerenloo, De Werkshop, Yulius [Speciaal Onderwijs-Praktijkonderwijs], Bureau Jeugd en Gezondheid.

Het zal een ontwikkel- en opleidingstraject worden, waarbij er geleerd en getoetst wordt in de praktijk. De deelnemers komen niet in een reguliere schoolzetting. Veel coaching, onderwijs en leerstof zal als bouwstenen digitaal worden aangeboden. In de huidige covid19-tijden een bijkomend voordeel.

De start is gepland eind november, de verwachte duur van een gemiddeld traject is een jaar, waarbij het streven zal zijn om toe te werken naar een mbo1 Entree diploma of branche erkende certificaten. Er kunnen maximaal 16 jongen mensen deelnemen.